Onze werkwijze

Kandidaat én werkgever centraal


Wij streven naar een perfect match tussen de kandidaat en de werkgever. Om die te realiseren, hanteren wij de volgende werkwijze:

Stap 1

Inzicht

Wij maken goed inzichtelijk wat precies de wensen zijn van zowel de kandidaat als van de werkgever om door te kunnen naar de volgende stap.

Stap 2

Verdieping

We hanteren een psychologische benadering om de achterliggende motieven van zowel kandidaat als werkgever te begrijpen.

Stap 3

Referenties

Waar mogelijk stellen we wederzijdse referenties op voor extra inzicht en betrouwbaarheid voor zowel kandidaat als werkgever.

Stap 4

Samenwerking

Wij besteden veel aandacht, vanuit het perspectief van beide partijen, aan wat de samenwerking zal opleveren op zowel korte als op lange termijn.

Overzichtelijk dossier

Het resultaat van bovenstaande aanpak documenteren we in een overzichtelijk dossier. Dit dossier ontvangen zowel de kandidaat als de werkgever, voordat zij elkaar ontmoeten. Op deze manier zijn beide partijen zeer uitvoerig over elkaar geïnformeerd en ligt er een goede basis voor een constructief gesprek. Onze ervaring is dat niet alleen het dossier als resultaat erg verhelderend is. Juist het doorlopen van het proces, geeft beide partijen veel antwoorden en inzichten voor een weloverwogen beslissing.

Begeleiding met raad en daad

Uiteraard zijn wij als GGZ Werving gedurende het gehele proces een raadgever voor beide partijen. Ook hier biedt onze psychologische benadering een belangrijk voordeel. Onze Recruitment Consultants zijn namelijk toegerust en opgeleid om zich meer dan goed in te leven in de gesprekken en in ontstane situaties. Desgewenst springen we bij met raad en daad.
Foto2 homepage over GGZ
shutterstock_761789533

Evaluatie

Wij kijken achteraf graag terug met beide partijen en evalueren wat de ervaringen zijn. Daardoor ontstaat vertrouwen in de juistheid van de genomen beslissing, terwijl wij blijvend kunnen werken aan de kwaliteit van onze dienstverlening.