Missie en Visie

Missie

De GGZ is een interessante en uitdagende markt om in te werken. Desondanks heeft ook de GGZ te maken met personeelstekorten. Het aantal vacatures dat lang vacant is, stijgt. Hoewel er veel maatregelen worden getroffen, zijn dit veelal oplossingen voor de lange termijn. Om er voor te zorgen dat alle cliënten geholpen worden en de ontwikkeling en innovatie in de GGZ niet stagneert, dragen wij graag ons steentje bij. Dit doen wij door kandidaten met een (latente) behoefte te helpen om op de juiste werkplek te komen met betrekking tot werksfeer, locatie, doelgroep, behandelmethodieken en voorwaarden. Daarnaast helpen wij GGZ organisaties door de best beschikbare specialist te vinden, die hun normen, kernwaarden en visie deelt.

Visie

Wij kijken achteraf graag terug met beide partijen en evalueren wat de ervaringen zijn. Daardoor ontstaat vertrouwen in de juistheid van de genomen beslissing, terwijl wij blijvend kunnen werken aan de kwaliteit van onze dienstverlening. GGZ Werving en Selectie draait om het vermogen om beschikbaar, gekwalificeerd personeel te vinden voor een potentieel langdurige en goede samenwerking met een organisatie of instelling. Wij faciliteren deze samenwerking via een prettige, fatsoenlijke, deugdelijke en vertrouwelijke werkwijze. Daarbij maken wij gebruik van onze beproefde methode om te komen tot de best mogelijke match. Door onze ervaring in de GGZ sector én ons uitgebreide netwerk slagen wij erin om de juiste partijen, met de juiste motieven, bij elkaar te brengen en een duurzame samenwerking tussen die partijen tot stand te brengen.