SGGZ Werving en Selectie

SGGZ Werving en Selectie volgens FBRC GGZ Werving:
Volledigheid met aandacht voor detail

“SGGZ
Zoekende naar een ervaren werving en selectiebureau die zich thuis voelt binnen de SGGZ werving? Door de huidige personeelstekorten bij alle SGGZ praktijken is onze expertise binnen de SGGZ uitermate belangrijk. Sinds 2010 bieden wij bij FBRC GGZ Werving die diensten aan en richten wij ons vooral op de SGGZ Werving en Selectie. Onze belangrijkste doelstelling met FBRC GGZ Werving is het realiseren van sterke en duurzame werkrelaties tussen kandidaat en werkgever. Dit doen wij door een match te maken middels ons groeiende netwerk van psychologen tussen kandidaat, uitdaging en praktijk, die zich kunnen vinden in dezelfde normen, standaarden en waarden.

SGGZ Werving en Selectie met psychologische expertise

Dankzij onze recruitment consultants die specifiek letten op de latente behoefte, is het extra aannemelijk dat ze die behoefte bij een kandidaat in het vizier krijgen en dit dan aan hem of haar duidelijk te maken. Het NOA heeft onze expertise incidenteel nog belangrijker gemaakt door hun onderzoek waarin ze vonden dat zeker 72% van het SGGZ medewerkers er aan toe is om van uitdaging te wisselen, maar die realiseert dit zelf niet; daartegenover staat een schamele 8,9% dat graag aan een nieuwe uitdaging wilt beginnen en er ook daadwerkelijk naar zoeken. Wat ook voor onze recruitment consultants spreekt bij het het werven van kandidaten: ze hebben veel ervaring binnen de SGGZ werving en ook de studie psychologie gevolgd.

SGGZ Recruitment zonder onaangename verrassingen

Wanneer er voor de beschikbare functie een geïnteresseerde is en volgens onze recruitment consultants bij uw SGGZ praktijk past, dan brengen wij de geïnteresseerde aan uw praktijk voor, samen met het CV en een motivatiedocument. Uw praktijk komt in de beste positie om te determineren of de kandidaat past aan de hand van een dossier en onze inzichtelijke en heldere manier van werken van FBRC GGZ Werving. Zijn wij het eens over de kandidaat en wilt u haar of hem inviteren voor een eerste sollicitatiegesprek? Voorts wordt de kandidaat voor het gesprek nog bij FBRC GGZ Werving uitgenodigd voor een tweegesprek met onze recruitment consultants en het invullen van een carrière waarden assessment met een kop koffie naar keuze. Wij doen na alle handelingen alles samen tot één alles omvattend dossier samen met: het complete loopbaan traject tot nu toe van de geïnteresseerde en het motivatie document.