Gespecialiseerde GGZ Werving & Selectiebureau

Gespecialiseerde GGZ Werving & Selectiebureau volgens FBRC GGZ Werving:
Volledigheid met aandacht voor detail

“Gespecialiseerde

FBRC GGZ Werving (hierna te noemen: GGZ Werving) is een ervaren Gespecialiseerde GGZ Werving & Selectie Bureau. Wij vinden dat binnen de gespecialiseerde GGZ niets belangrijker is dan een kwalitatieve samenwerking. Een dergelijke samenwerking wordt gerealiseerd wanneer het ontstaat vanuit een prettige ontmoeting, dit doe je door een zo prettig mogelijke connectie op te bouwen. Wij gaan daarnaast sinds 2010 verder dan de rest. Andere werving & selectie bureaus binnen de Gezondheidszorg en specialistische Gezondheidszorg houden zich bezig met het matchen van een kandidaat aan een functie door uitsluitend te kijken naar de functie-eisen en de vaardigheden van de kandidaat. Als we zien dat de kandidaat de functie misschien zou kunnen vervullen, onderzoeken we eerst of de kandidaat wel echt kwalitatief matcht bij de organisatie.

Gespecialiseerde GGZ Werving & Selectie Bureau zonder verrassingen

Bij belangstelling van de kant van de kandidaat kunnen we een profiel opmaken aan de hand van motivatiedocumenten, CV’s en functieprofielen. Als de kandidaat door u voor een eerste ontmoeting wordt geïnviteerd dan komt onder andere het loopbaanverleden en arbeidsvoorwaarden aan bod. Na ons traject gaat u welingelicht het tweegesprek aan en kunt u linea recta het diepe in gaan met de kandidaat.

Sinds 2010 hebben wij allerlei vacatures ingevuld, van basis-psycholoog tot psychiater, dus we weten wat er vereist is voor een specifieke functie. Voor de objectieve, kwalitatieve match hebben we als bedrijf 10 jaar gespecialiseerde ervaring in GGZ werving. Voor de subjectieve match, of iemand kan groeien binnen de betreffende functie, hebben we psychologen in dienst, opgeleid tot recruiters, die grondig onderzoeken en goede beoordelingen kunnen maken. Wij zijn ervaren in Gespecialiseerde GGZ Werving en onderscheiden ons binnen de GGZ Werving dankzij ons altijd toenemende connectie-netwerk van waar de ideale collega hoe dan ook te vinden is. Dit is voornamelijk dankzij een team van psycholoog-wervers gedreven door een natuurlijke passie  voor het selecteren, opgedane werkervaring en een eigen effectieve werkstijl.

Gespecialiseerde werving met psychologische vaardigheden

Onze psycholoog-wervers zijn belangrijk voor de doelgroep waar de meeste kandidaten vandaan komen, namelijk: de verborgen werkzoekenden. Wij onderscheiden ons als GGZ Wervers doordat we deze groep herkennen en daarnaast de groep doen inzien dat een andere functie voordelig voor ze kan zijn. Hoe belangrijk dit is kunnen we zien door het recente onderzoek van NOA. Een kleine 8,9% van de werkzoekenden geven aan een nieuwe uitdaging te zoeken. Daartegenover staat de groep van werkzoekenden die hun beschikbaarheid latent (ook wel verborgen) houden, dat percentage is plusminus 72%.