Basispsycholoog Vacature

Basispsycholoog Vacature volgens FBRC GGZ Werving:
Volledigheid met aandacht voor detail

“Basispsycholoog
Bent u Basispsycholoog en zoekende naar advies over nieuwe mogelijkheden binnen uw loopbaantraject? Nieuwsgierig naar de eventuele mogelijkheden voor uw loopbaan als Basispsycholoog, bijvoorbeeld binnen nieuwe behandelmethodes, opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, een andere behandelgroep of een nieuw specialisme? Sedert 2010 nodigen wij Basispsychologen zoals u uit om met ons contact op te nemen en met onze gespecialiseerde Recruitment Consultants om alle mogelijkheden te bespreken. Zij hebben doorgaans psychologie gestudeerd en hebben daarom veel aansluiting, affiniteit en expertise van de GGZ-sector.

Hoe gaan wij te werk

We maken met u kennis door middel van een face-to-face diepte interview met één van onze psychologen. Daarvoor hebben wij u verzocht om een Carrière Waarden Assessment en een motivatiedocument volledig in te vullen. Middels deze documenten kijken we of u als Basispsycholoog past bij één van onze opdrachtgevers. Hier wordt dan een overzichtelijk dossier van samengesteld, die met uw goedkeuring wordt opgestuurd naar uw beoogde organisatie. Door deze manier te hanteren kunt u tijdens uw eerste sollicitatiegesprek voor de functie Basispsycholoog meteen met de organisatie de diepte in gaan. Onze beleving heeft bewezen dat dit proces een mooi resultaat heeft en veel antwoorden en inzichten geeft voor beide partijen. In uw zoektocht naar een nieuwe functie als Basispsycholoog staan wij klaar om met u het gehele traject te helpen en begeleiden.

De mogelijkheden bij FBRC GGZ Werving

U komt met ons in contact door middel van onze vacatures voor Basispsychologen en andere GGZ specialisten, het versturen van een verzoek om vrijblijvend de toekomstmogelijkheden van een vacature te onderzoeken of op eigen initiatief met ons contact op te nemen met eventuele vragen. In deze gevallen komt u in contact met onze Recruitment Consultants waarmee u samen kijkt naar uw ambities en wensen als Basispsycholoog. Dan wordt onderzocht of die passen bij de vacature voor Basispsycholoog, de bijbehorende locatie en organisatie. Tezamen kijken we of u bij de vacature Basispsycholoog en organisatie past. We bekijken dan uw functieprofiel en of die matcht met de organisatie of andere organisaties. Het is daarnaast mogelijk dat we de informatie, met uw instemming, voor later bewaren en dat we u op de hoogte brengen als er een beter passende vacature binnen komt.