Werving & Selectie GGZ

Werving & Selectie GGZ volgens FBRC GGZ Werving:
Volledigheid met aandacht voor detail

“Werving

FBRC GGZ Werving (hierna te noemen: GGZ Werving) is gespecialiseerd in Werving & Selectie GGZ. Stipt 2010 zijn wij begonnen met het verwerven van langdurige werkrelaties tussen organisatie en kandidaat binnen de GGZ en specialistische GGZ, door sterke matches te maken tussen werkgever, functie en kandidaat. Daarnaast verschillen wij ten opzichte van andere recruitingsbureau’s door uitsluitend aan de slag te gaan met psychologen en die bij te scholen als recruiters wat heeft geresulteerd tot succes binnen de GGZ.

Werving met psychologische achtergrond

Onze specialisatie en background bij onze recruiters komt naar voren in het zien van de verborgen behoefte. Aan de hand van onderzoek van NOA is dit evident want onder werkzoekenden 72% is zoekende en maakt dit niet duidelijk. 8,9% van het werkzoekende GGZ personeel maakt dit wel duidelijk. Wij onderscheiden ons doordat onze wervende psychologen dit volledig begrijpen en begrijpen wat kandidaat én werkgever willen bereiken met het recruitingstraject.

Specialistisch in GGZ Werving & Selectie

Voor het vinden van goede afspraken tussen personeel en werkgever, helpt ons psychologische verleden. Daardoor is onze aanwinst voor u: duurzamere werkrelaties en meer tevredenheid voor alle geïnteresseerde partijen binnen het recruitingsproces. Dankzij de specialisatie, werkhouding, aanpak en inspanningen van ons bedrijf zijn wij uniek binnen de GGZ Werving en hebben we een actief en ontwikkelend professioneel netwerk van deskundigen binnen de GGZ.
We werken alleen door middel van de werkwijze van FBRC GGZ Werving: GGZ Recruitment. De werkwijze bestaat uit twee regels die elkaar nauw navolgen. We vellen eerst een oordeel over de kandidaat en koppelen die vervolgens met de vacature. Dan bespreken we dit met u en wordt de kandidaat voorgesteld. Voor een kwalitatieve match tussen de kandidaat en de organisatie en voor een goede werkverhouding is het van beduidend belang dat de kandidaat en uw organisatie goed matchen.

Werving & Selectie voor de GGZ zonder verrassing

Het is belangrijk om te benadrukken dat wij een complete stijl van werken hebben. De behoeftes van beide partijen worden schriftelijk verwerkt met motivatiedocumenten, CV’s en functieprofielen. Met deze documenten worden de kandidaten voorgesteld. Wilt u de kandidaat uitnodigen voor een gesprek? Dan beginnen wij het volgende proces waar een diepte interview met de kandidaat en een carrière assessment worden afgenomen. Hier komt de loopbaan van de kandidaat uitvoerig aan bod. Dan nemen wij een referentiecheck af en maken een overzicht van de arbeidsvoorwaarden. U krijgt deze informatie voor het eerste solliciatiegesprek met de kandidaat en komt u niet voor verrassingen te staan.