Werving K&J Psychiater

Werving K&J Psychiater volgens FBRC GGZ Werving:
Volledigheid met aandacht voor detail

“Werving
FBRC GGZ Werving heeft door dat het aantrekken van nieuwe collega’s op de lange termijn samen moet gaan met een goede samenwerking. Het bepalen of iemand met de functie overeenkomt is dankzij onze specialisatie in Werving K&J Psychiater geen enkel probleem, merendeels doordat onze recruitment consultants een psychologische achtergrond hebben. Het vinden van toekomstige collega’s doen we voornamelijk door gebruik te maken van ons dagelijks groeiende netwerk. We leggen hierin de nadruk op vinden van het passende personeel. Dit is niet alleen profijtelijk voor de aanstaande collega’s maar ook voor de organisatie in kwestie. Daarbij is een gezonde relatie tussen werkgever en werknemer garant voor een mooie en langdurige samenwerking.

Werving K&J Psychiater zonder ongewenste verrassingen

Gegevens zoals het CV en een compleet motivatiedocument worden samengenomen tot een document over de kandidaat met een door ons uitgevoerde referentiecontrole en de arbeidsvoorwaarden van de kandidaat, dit document ontvangt u voor het eerste sollicitatiegesprek. Wanneer de kandidaat door ons geschikt wordt geacht dan stellen wij de kandidaat met de ingevulde documenten bij uw organisatie voor. Als u het met ons eens bent en met de kandidaat door wilt gaan, dan nemen wij bij de kandidaat eerst een carrière waarden assessment af en nodigen we de kandidaat uit voor een interview met een van onze psychologen. Tijdens dit interview wordt onder andere de carrièreloopbaan van de kandidaat geanalyseerd. Daarop volgend kunt u de kandidaat uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.
Dan heeft u al een beginnend beeld van wie u aan de tafel heeft uitgenodigd en kunt u terstond de diepte in gaan en wordt u ook niet verrast door onaangenaamheden. FBRC GGZ Werving staat boven alles voor een volledige en transparante manier van werken en presteren.

Werving K&J Psychiater met psychologische benadering

Een uitgebreide studie van NOA toonde de volgende opmerkelijke vindingen: 19,1% wilt graag blijven werken bij de huidige werkgever, 8,9% van het GZ personeel in Nederland zoekt naar een nieuwe baan en de overgebleven 72% is latent. Het grootste gedeelte is latent, ook wel niet zichtbaar. Onze wervende consultants van FBRC GGZ Werving zijn als psychologen opgeleid in het herkennen van de latente behoefte en daardoor zeer geschikt om de kandidaat te helpen in het zoeken naar een nieuwe uitdaging. Daarbij een toegevoegde waarde van psychologen als Recruitment Consultant is dat wij als geen ander aanvoelen wat zowel kandidaat als werkgever willen bereiken met het recruitment-traject waar een duurzame samenwerkingsverband vrijwel mee gegarandeerd is.