Werving Kinder- en Jeugdpsychiater​

Werving Kinder- en Jeugdpsychiater​ volgens FBRC GGZ Werving:
Volledigheid met aandacht voor detail

“Werving
Het vinden van toekomstige collega’s doen we voornamelijk door gebruik te maken van ons dagelijks groeiende netwerk. We leggen hierin de nadruk op vinden van het passende personeel. Dit is niet alleen profijtelijk voor de aanstaande collega’s maar ook voor de organisatie in kwestie. Daarbij is een gezonde relatie tussen werkgever en werknemer garant voor een mooie en langdurige samenwerking. FBRC GGZ Werving begrijpt bovendien dat het aantrekken van nieuwe collega’s op de lange termijn samen moet gaan met een goede samenwerking. Het bepalen of iemand met de functie overeenkomt is dankzij onze specialisatie in Werving Kinder- en Jeugdpsychiater geen enkel probleem, merendeels doordat onze recruitment consultants een psychologische achtergrond hebben.

Werving Kinder- en Jeugdpsychiater met psychologische benadering

Een uitgebreide studie van NOA toonde de volgende opmerkelijke vindingen: 19,1% wilt graag blijven werken bij de huidige werkgever, 8,9% van het GZ personeel in Nederland zoekt naar een nieuwe baan en de overgebleven 72% is latent. Het grootste gedeelte is latent, ook wel niet zichtbaar. Onze wervende consultants van FBRC GGZ Werving zijn als psychologen afgestudeerd en herkennen de latente behoefte en zijn daardoor zeer geschikt om de kandidaat te helpen in het zoeken naar een nieuwe uitdaging. Ook een toegevoegde waarde van psychologen als Recruitment Consultant is dat wij als geen ander aanvoelen wat zowel kandidaat als werkgever willen bereiken met het recruitment-traject waar een duurzame samenwerkingsverband vrijwel mee gegarandeerd is.

Werving Kinder- en Jeugdpsychiater zonder ongewenste verrassingen

Wanneer u voor het eerst aan de tafel zit met de uitgenodigde kandidaat dan heeft u al aan de hand van informatieve documenten een beginnend beeld van de kandidaat en kunt u terstond de diepte in gaan en wordt u ook niet verrast door onaangenaamheden. FBRC GGZ Werving staat boven alles voor een volledige en transparante manier van werken en presteren. Gegevens zoals het CV en een compleet motivatiedocument worden meegenomen in het document over de kandidaat met een door ons uitgevoerde referentiecontrole en de arbeidsvoorwaarden van de kandidaat. Wanneer de kandidaat door ons geschikt wordt geacht dan stellen wij de kandidaat met de ingevulde documenten bij uw bedrijf voor. Als u het met ons eens bent, dan nemen wij bij de kandidaat eerst een carrière waarden assessment af en nodigen we de kandidaat uit voor een interview met een van onze psychologen. Tijdens dit interview wordt de carrièreloopbaan van de kandidaat geanalyseerd.