Werving GZpsycholoog K&J

Werving GZpsycholoog K&J volgens FBRC GGZ Werving:
Volledigheid met aandacht voor detail

“Werving

Op de lange termijn een besteding maken betekent dat je daar dan zo lang mogelijk van wilt profiteren. Ook in het geval bij het aantrekken van nieuwe collega’s. FBRC GGZ Werving heeft dit door en legt de nadruk op het belang van het vinden van gepast personeel. Dit is niet alleen profijtelijk voor de aanstaande collega’s maar ook voor de organisatie in kwestie, aangezien een gezonde relatie tussen werkgever en werknemer leidt tot een mooie en langdurige samenwerking.
Het detecteren van het toekomstige collega’s doen we daarom door gebruik te maken van ons dagelijks groeiende netwerk. Het bepalen of iemand met de functie overeenkomt is mede door onze specialisatie in Werving GZpsycholoog K&J geen enkel probleem, voornamelijk doordat onze recruitment consultants een psychologische achtergrond hebben.

Werving GZpsycholoog K&J zonder ongewenste verrassingen

FBRC GGZ Werving staat daarnaast voor een complete maar transparante manier van werken en kandidaten presenteren. Met het CV en een compleet motivatiedocument koppelen wij juiste de kandidaat aan uw functieprofiel. Wanneer de kandidaat door ons geschikt wordt geacht dan stellen wij ze met de ingevulde documenten bij uw organisatie voor. Indien u het met ons eens bent en met de kandidaat door wilt gaan, dan nemen wij bij de kandidaat eerst een carrière waarden assessment af en nodigen we de kandidaat uit voor een intake tweegesprek met een van onze psychologen. Tijdens dit tweegesprek wordt onder andere de carrièreloopbaan van de kandidaat onder de loep genomen. Hierop volgend kunt u de kandidaat uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.
Alles wordt samengenomen tot een volledig document over de kandidaat met een door ons uitgevoerde referentie controle en een samenvatting van de arbeidsvoorwaarden van de kandidaat, dit document ontvangt u van ons voor het eerste sollicitatiegesprek. Dan heeft u al een ingelicht beeld van wie u aan de tafel heeft uitgenodigd en kunt u terstond de diepte in gaan en wordt u ook niet onaangenaam verrast.

Werving GZpsycholoog K&J met psychologische benadering

Een toegevoegde waarde van psychologen als Recruitment Consultant is dat zij het beste aanvoelen wat zowel kandidaat als werkgever bij voorkeur willen bereiken met het wervingstraject waarmee een duurzame samenwerkingsverband bijna gegarandeerd is. Een grondig onderzoek van NOA resulteerde tot de volgende opmerkelijke vindingen: 8,9% van het GZ personeel in Nederland zoekt naar een nieuwe uitdaging, 19,1% wilt graag aanblijven waar die nu werkt en de overgebleven 72% is latent. Verreweg het grootste gedeelte is latent. Onze recruiting consultants van FBRC GGZ Werving zijn als psychologen getraind in het herkennen van de latente behoefte en daardoor geschikt om de kandidaat te helpen in het zoeken naar een nieuwe uitdaging.