Werving GZpsycholoog Kind en Jeugd

Werving GZpsycholoog Kind en Jeugd volgens FBRC GGZ Werving:
Volledigheid met aandacht voor detail

“Werving
Wanneer je op de lange termijn een besteding wilt maken dan wil je daar zo lang mogelijk profijt van ervaren. Dit geldt ook in het geval bij het aantrekken van nieuwe collega’s. FBRC GGZ Werving heeft dit door en benadrukt het belang van het vinden van het juiste personeel. Dit is niet alleen profijtelijk voor de aanstaande collega’s maar ook voor de organisatie, want een gezonde relatie tussen werkgever en werknemer leidt tot een fijn en duurzaam samenwerkingsverband.
Het detecteren van het toekomstige personeel doen we daarom door gebruik te maken van ons dagelijks groeiende netwerk. Het bepalen of iemand met de functie overeenkomt is mede door onze jarenlange specialisatie in Werving GZpsycholoog Kind en Jeugd geen enkel probleem gebleken, voornamelijk wegens de psychologische achtergrond van onze recruitment consultants.

Werving GZpsycholoog Kind en Jeugd met psychologische benadering

Een diepgaand onderzoek van NOA resulteerde tot de volgende vindingen: 8,9% van het GZ personeel in Nederland zoekt naar een nieuwe uitdaging, 19,1% wilt graag aanblijven waar die nu werkt en de overgebleven 72% is latent. Onze recruiting consultants van FBRC GGZ Werving zijn als psychologen zeer sterk in het herkennen van deze verborgen behoefte en daardoor geschikt om de kandidaat te helpen bij de omwisseling van latent naar actief op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Dan is nog een toegevoegde waarde van psychologen als Recruitment Consultant dat zij het beste aanvoelen wat zowel kandidaat als werkgever bij voorkeur willen bereiken met het wervingstraject waarmee een duurzame samenwerkingsverband bijna gegarandeerd is.

Werving GZpsycholoog Kind en Jeugd zonder ongewenste verrassingen

FBRC GGZ Werving staat voor een complete maar transparante manier van doorpakken en kandidaten presenteren. Met het CV en een ingevuld motivatiedocument koppelen wij aan uw functieprofiel de juiste kandidaten. Wanneer de kandidaat door ons geschikt wordt geacht dan stellen wij ze met de ingevulde documenten bij u voor. Indien u óók de kandidaat geschikt acht en met de kandidaat door wilt gaan, dan nemen wij bij de kandidaat eerst een carrière waarden assessment af en nodigen we de kandidaat uit voor een intake tweegesprek met een van onze psychologen. Hier wordt onder andere de carrièreloopbaan van de kandidaat onder de loep genomen. Hierna kunt u de kandidaat uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.
Al het voorgaande wordt samengenomen tot een volledig document over de kandidaat met een door ons uitgevoerde referentie controle en een samenvatting van de arbeidsvoorwaarden van de kandidaat. Dit document ontvangt u van ons voor het eerste sollicitatiegesprek. Dan heeft u al een ingelicht beeld van wie u aan de tafel heeft uitgenodigd zonder diegene vooraf ontmoet te hebben en kunt u allereerst terstond de diepte in gaan en wordt u ten tweede niet onaangenaam verrast.