Werving GZ-Psycholoog Volwassenen

Werving GZ-Psycholoog Volwassenen volgens FBRC GGZ Werving:
Volledigheid met aandacht voor detail

“Werving
FBRC GGZ Werving heeft door dat in het geval van het aantrekken van nieuwe collega’s u op de lange termijn een goede samenwerking wilt hebben. Daarom leggen we de nadruk op het belang van het vinden van het passende personeel. Dit is niet alleen profijtelijk voor de aanstaande collega’s maar ook voor de organisatie in kwestie, aangezien een gezonde relatie tussen werkgever en werknemer leidt tot een mooie en langdurige samenwerking. Het bepalen of iemand met de functie overeenkomt is dankzij onze specialisatie in Werving GZ-psycholoog Volwassenen geen enkel probleem, grotendeels doordat onze recruitment consultants een psychologische achtergrond hebben. Het detecteren van het toekomstige collega’s doen we daarom door gebruik te maken van ons dagelijks groeiende netwerk.

Werving GZ-psycholoog Volwassenen zonder ongewenste verrassingen

Wanneer de kandidaat door ons geschikt wordt geacht dan stellen wij ze met de ingevulde documenten bij uw organisatie voor. Allerlei gegevens worden samengenomen tot een volledig document over de kandidaat met een door ons uitgevoerde referentie controle en een samenvatting van de arbeidsvoorwaarden van de kandidaat, dit document ontvangt u van ons voor het eerste sollicitatiegesprek. Dan heeft u al een ingelicht beeld van wie u aan de tafel heeft uitgenodigd en kunt u terstond de diepte in gaan en wordt u ook niet onaangenaam verrast. FBRC GGZ Werving staat boven alles voor een complete maar transparante manier van werken en kandidaten presenteren.

Het volledige document bestaat uit het CV en een compleet motivatiedocument waarmee wij de juiste kandidaat koppelen aan uw functieprofiel. Indien u het met ons eens bent en met de kandidaat door wilt gaan, dan nemen wij bij de kandidaat eerst een carrière waarden assessment af en nodigen we de kandidaat uit voor een intake tweegesprek met een van onze psychologen. Tijdens dit interview wordt onder andere de carrièreloopbaan van de kandidaat onder de loep genomen. Hierop volgend kunt u de kandidaat uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.

Werving GZ-psycholoog Volwassenen met psychologische benadering

Een toegevoegde waarde van psychologen als Recruitment Consultant is dat zij als geen ander aanvoelen wat zowel kandidaat als werkgever bij voorkeur willen bereiken met het wervingstraject waarmee een duurzame samenwerkingsverband bijna gegarandeerd is. Een grondige studie van NOA resulteerde tot de volgende opmerkelijke vindingen: 19,1% wilt graag aanblijven waar die nu werkt, 8,9% van het GZ personeel in Nederland zoekt naar een nieuwe uitdaging en de overgebleven 72% is latent. Het grootste gedeelte is latent. Onze recruiting consultants van FBRC GGZ Werving zijn als psychologen opgeleid in het herkennen van de latente behoefte en daardoor geschikt om de kandidaat te helpen in het zoeken naar een nieuwe uitdaging.