Werving GZ psycholoog KJ

Werving GZ psycholoog KJ volgens FBRC GGZ Werving:
Volledigheid met aandacht voor detail

“Werving
Als je een investering maakt heb je daar het liefst zo lang mogelijk plezier van. Zo ook van een investering in nieuwe collega’s. FBRC GGZ Werving snapt dit en streeft er dan ook naar niet alleen het juiste personeel voor de functie te vinden, maar ook voor het bedrijf, want een goede relatie tussen werkgever en werknemer leidt volgens ons tot een prettige en langdurige samenwerking.
Om het juiste personeel voor de functie te vinden maken we gebruik van ons nog steeds dagelijks groeiende netwerk. Het bepalen of iemand met de functie overeenkomt is wegens onze jarenlange specialisatie in Werving GZ Psycholoog KJ geen probleem, grotendeels dankzij het feit dat onze recruitment consultants een psychologische achtergrond hebben.

Werving GZ Psycholoog KJ met psychologische benadering

Een onderzoek van NOA doet uitwijzen dat 8,9% van het Nederlandse GZ personeel zoekt naar een andere baan, 19,1% wilt daadwerkelijk blijven waar die zit en de resterende 72% is latent. De recruitment consultants van FBRC GGZ Werving zijn als psychologen goed in staat die latente behoefte te herkennen en daardoor de kandidaat te helpen bij de omschakeling van latent naar actief opzoek zijn. Nog een toegevoegde waarde van psychologen als Recruitment Consultant is dat zij goed begrijpen wat zowel kandidaat als werkgever het liefste met het wervingstraject zou willen bereiken waarmee de kans op een duurzame samenwerking het grootste zal zijn.

Werving GZ Psycholoog KJ zonder onaangename verrassingen

FBRC GGZ Werving staat voor een complete maar heldere manier van werken en voorstellen. Aan de hand van het CV en een ingevuld motivatiedocument matchen wij de juiste kandidaten aan uw functieprofiel. Indien wij de kandidaat geschikt achten stellen wij ze met de betreffende documenten voor. Indien u óók de kandidaat geschikt acht en u de kandidaat uitnodigt voor een sollicitatiegesprek nemen wij bij de kandidaat een carrière waarden assessment af en nodigen we de kandidaat uit voor een intake gesprek met een van onze psychologen waarbij de loopbaan van de kandidaat besproken wordt.
Al het bovenstaande wordt samen met een door ons uitgevoerde referentie controle en een overzicht van de arbeidsvoorwaarden van de kandidaat samengevoegd tot een compleet dossier over de kandidaat, die u voor het eerste tweegesprek van ons krijgt. Zo heeft u al een idee wie u aan de tafel heeft zitten zonder diegene gesproken te hebben en kunt u ten eerste direct de diepte in en komt u ten tweede niet voor ongewenste verrassingen te staan.