Werving en Selectie Psychotherapeut

Werving en Selectie Psychotherapeut volgens FBRC GGZ Werving:
Volledigheid met aandacht voor detail

“Werving
Heeft u al een langere tijd moeite met het invullen van uw vacatures binnen de GGZ en dus op zoek naar een vakkundig wervingsbureau die gespecialiseerd is binnen de GGZ werving? Omstreeks 2010 zijn wij begonnen bij FBRC GGZ Werving om ons toe te leggen tot de Werving en Selectie Psychotherapeut. Onze expertise binnen de GGZ en dus werven van Psychotherapeuten is aan de hand van de huidige personeelstekorten zeer belangrijk gebleken. Het doel van FBRC GGZ Werving is er voor zorgen dat er plezierige en duurzame werkrelaties worden gerealiseerd tussen Psychotherapeut en werkgever zodat alle hulpbehoevende cliënten daadwerkelijk geholpen kunnen worden en de innovatie en de ontwikkeling binnen de GGZ niet stagneert. Dit doen wij door een nauwkeurige match te maken tussen Psychotherapeut, functie en werkgever, die allemaal dezelfde visie, standaarden en kernwaarden delen. Hetgeen wat ons ondersteunt om de juiste Psychotherapeut voor u en uw organisatie te vinden is ons blijvend groeiende GGZ netwerk van psychologen.

GGZ Werving en Selectie met psychologische benadering

Wat ons boven alles helpt met het werven van onder andere Psychotherapeuten zijn onze recruitment consultants; ze hebben de opleiding psychologie genoten en ook veel ervaring binnen de GGZ werving. Zodoende hebben wij bij FBRC GGZ Werving een grote bekwaamheid bij het rekruteren van Psychotherapeuten. Hoe belangrijk onze expertise is wordt aangetoond in een onderzoek van het NOA aangezien zeker 72% van het GGZ personeel er aan toe is om van functie te wisselen, maar die beseft dit zelf niet; daartegenover staat maar 8,9% dat graag aan een nieuwe functie wilt beginnen en zoekt daar ook actief naar. Doordat onze recruitment consultants hier specifiek op letten, zijn ze extra geschikt om deze latente behoefte bij een Psychotherapeut te spotten en aan hem of haar duidelijk te maken.

Werving GGZ Personeel zonder onaangename verrassingen

Indien de Psychotherapeut interesse toont in de beschikbare functie en ook goed bij de organisatie in kwestie past dan stellen wij de Psychotherapeut, in combinatie met het Curriculum Vitae en een motivatiedocument, aan u en uw collegae voor. Als wij het gezamenlijk eens zijn over de Psychotherapeut en u wilt de Psychotherapeut uitnodigen voor een eerste gesprek? Dan wordt de Psychotherapeut eerst voor dat gesprek bij FBRC GGZ Werving uitgenodigd voor een veelomvattend gesprek en het invullen van een carrière waarden assessment met een kop koffie. Wij bundelen dit allemaal tot één geheel en voegen daaraan het volgende toe: het loopbaan traject van de Psychotherapeut tot nu toe en het motivatie document. Aan de hand van dit dossier en deze inzichtelijke, duidelijke en strakke werkwijze manoeuvreren wij bij FBRC GGZ Werving u en uw collegae in de fijnste situatie om te beslissen of de Psychotherapeut geschikt is.