Werving BGGZ

Werving BGGZ volgens FBRC GGZ Werving:
Volledigheid met aandacht voor detail

“Werving
FBRC GGZ Werving (hierna te noemen: GGZ Werving) is gespecialiseerd in Werving BGGZ. Sedert 2010 zijn we proactief te werk gegaan binnen de werving en het toenadering van onder andere psychologen binnen de basis GGZ en de specialistische GGZ. Onze uitgebreide specialisatie en ons sterke netwerk binnen de GGZ hebben geleid tot veel succes binnen het spectrum.

De werkwijze van FBRC GGZ Werving bestaat uit het proces van de belangrijkste basis GGZ Recruitment ook wel de volgende twee opeenvolgende stappen. Eerst moet de kandidaat geschikt worden geacht voor de functie. Daarna is het belangrijk dat de kandidaat goed klikt met de functie en uw organisatie, aangezien dat de fundering is van een prettige en solide werkverhouding.

Sedert onze oprichting leveren we binnen de gezondheidszorg al bijna 10 jaar lang positieve uitkomsten voor alle betrokken partijen. Door onze ervaring heeft FBRC GGZ Werving zich expert gemaakt binnen de GGZ Werving. Dankzij onze ervaring hebben we als resultaat een groot en groeiend netwerk van psychologen binnen de basis GGZ.

Werving met psychologische diepgang

Logischerwijs moet de kandidaat eerst gevonden worden zodat onze recruiters kunnen beslissen of er een match is en daaropvolgend worden de kandidaten gevraagd of ze een verandering van functie zien zitten. Hier is veel mogelijk aangezien er volgens een onderzoek van NOA 72% van het basis GGZ personeel graag een nieuwe uitdaging wil zonder dat zij dit openbaar maken. Daarbij is 8,9% van het basis GGZ personeel daadwerkelijk op zoek. Onze recruiters zijn als professionals getraind om dit te herkennen en er iets mee te doen.

GGZ Werving en Selectie met aangename zekerheden

Wanneer de kandidaat interesse heeft dan introduceren wij hem aan u. Dit gebeurt door middel van een CV en motivatiedocument. FBRC GGZ Werving zal als geen ander vast stellen of het een goede match is tussen kandidaat en uw organisatie. Zijn alle partijen het met elkaar eens dan zal de kandidaat worden uitgenodigd voor een vervolggesprek. Dit gebeurt bij ons door middel van een carrière waarden assessment en een diepte twee gesprek. Dit wordt allemaal gedetailleerd gedocumenteerd naast de motivatie en het gehele loopbaanverleden van de kandidaat.