Kandidaat én werkgever centraal

Wij streven naar een perfect match tussen de kandidaat en de werkgever. Om die te realiseren, hanteren wij de volgende werkwijze:

  1. Inzicht. Wij maken goed inzichtelijk wat precies de wensen zijn van zowel de kandidaat als van de werkgever om door te kunnen naar de volgende stap.
  2. Verdieping. We zetten ons in om de achterliggende motieven van zowel kandidaat als werkgever te begrijpen.
  3. Referenties. Waar mogelijk stellen we wederzijdse referenties op voor extra inzicht en betrouwbaarheid voor zowel kandidaat als werkgever.
  4. Samenwerking. Wij besteden veel aandacht, vanuit het perspectief van beide partijen, aan wat de samenwerking zal opleveren op zowel korte als op lange termijn.

Overzichtelijk dossier

Het resultaat van bovenstaande aanpak documenteren we in een overzichtelijk dossier. Dit dossier ontvangen zowel de kandidaat als de werkgever, voordat zij elkaar ontmoeten. Op deze manier zijn beide partijen zeer uitvoerig over elkaar geïnformeerd en ligt er een goede basis voor een constructief gesprek. Onze ervaring is dat niet alleen het dossier als resultaat erg verhelderend is. Juist het doorlopen van het proces, geeft beide partijen veel antwoorden en inzichten voor een weloverwogen beslissing.

Begeleiding met raad en daad

Uiteraard zijn wij als GGZ Werving gedurende het gehele proces een raadgever voor beide partijen. Ook hier biedt onze benadering een belangrijk voordeel. Onze Recruitment Consultants zijn namelijk toegerust en opgeleid om zich meer dan goed in te leven in de gesprekken en in ontstane situaties. Desgewenst springen we bij met raad en daad.

Evaluatie

Wij kijken achteraf graag terug met beide partijen en evalueren wat de ervaringen zijn. Daardoor ontstaat vertrouwen in de juistheid van de genomen beslissing, terwijl wij blijvend kunnen werken aan de kwaliteit van onze dienstverlening.