Vacature Psychiater FACT – Haarlem

Introductie

Als Psychiater aan de slag bij een gerenommeerde GGZ organisatie binnen een FACT team? Lees deze vacature!

Organisatie

Waar ga je aan de slag?

Deze organisatie biedt hulp aan volwassenen, jongeren en kinderen. Het is een vooruitstrevende en gerenommeerde GGZ-organisatie rondom Amsterdam. Deze organisatie heeft een breed behandelaanbod in de BGGZ en SGGZ en werkt poliklinisch, klinisch en outreachend. Er is een nauwe band met wetenschappelijk onderzoek en ze implementeren daarom snel nieuwe ontwikkelingen in hun behandelingen. Ze vinden het belangrijk dat er een gezonde en positieve sfeer op de werkvloer is en ze bieden hun werknemers een mooi opleidingsbudget gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Functie

Over het team:

Het FACT team zich op mensen die te maken hebben met Ernstige Psychiatrisch Aandoeningen (EPA) al dan niet in combinatie met verslavingsproblemen. Het FACT team behandelt en begeleidt vanuit een herstelgerichte visie en zoveel mogelijk dicht bij de cliënt in de eigen omgeving. Hierbij wordt nadrukkelijk contact gezocht en samen gewerkt met familie of andere naastbetrokkenen, met de buurt en met andere instanties/ketenpartners. Doel van het FACT is om patiënten te ondersteunen in hun (maatschappelijk) herstel.

Als psychiater ben je lid van het multidisciplinaire team. Het F-ACT team bestaat uit ambulant verpleegkundigen, ambulante begeleiders, GZ- psycholoog, maatschappelijk werker, trajectbegeleider, IPS-er en een vacature ervaringsdeskundige en verpleegkundig specialist.

Functie-eisen

Wat vragen zij van jou?

Je bent als regiebehandelaar eindverantwoordelijk (samen met collega psychiater) voor de gehele caseload van gemiddeld 200 cliënten. Ze verwachten dat je als psychiater het team zal inspireren met nieuwe inzichten en innovaties in de zorg. Naast het inspireren verwachten ze dat je ook kwaliteitsverbeteringen zal inbrengen en uitvoeren.

De organisatie is op zoek naar een collega met een open mind en optimische houding naar cliënten en die collega’s op een stevige en vriendelijke manier tegemoet treedt. Een goed gevoel voor humor en relativeringsvermogen worden erg gewaardeerd.

Werkbegeleiding van arts-assistenten en verpleegkundig specialisten kan onderdeel zijn van het takenpakket.

Onderstaande verantwoordelijkheden behoren bij de functie:
* Je draagt eindverantwoordelijkheid voor de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van de behandelplannen van cliënten, met inachtname van de professionele verantwoordelijkheid van de medewerkers uit andere disciplines;
* Je draagt eindverantwoordelijkheid voor de diagnostiek, behandeling en kwaliteit van zorg van de cliënten van de leden van het behandelteam;
* Zorgdragen voor de observatie, diagnostiek, behandeling, behandelingsvoortgang, signalering en verwijzing van toegewezen cliënten;
* Je geeft consultatie en advies aan medewerkers van andere disciplines en externen met betrekking tot intake, diagnostiek, indicatiestelling en behandeling.

Aanbod

Wat vragen zij van jou?

* Je bent BIG geregistreerd als psychiater;
* Je houdt je vakkennis op peil door het volgen van cursussen, congressen en symposia en het bijhouden van literatuur en dergelijke;
* Je werkt graag in dienstverband en hebt een flexibele instelling, laagdrempeligheid voor cliënten en teamleden en een out-reachende werkhouding;
* Je hebt affiniteit met wetenschappelijk onderzoek en het zoeken naar nieuwe mogelijkheden binnen de gespecialiseerde psychiatrische zorg.
* Je draait mee als achterwacht in het dienstrooster en zo nodig als voorwacht.

Inlichtingen

drs. Sanne Cremer
+31(0)6-29520905
sanne.cremer@ggz-werving.nl

Sollicitatie

drs. Sanne Cremer
+31(0)6-29520905
sanne.cremer@ggz-werving.nl

Andere vacatures