Psychotherapeut Werving en Selectie

Psychotherapeut Werving en Selectie volgens FBRC GGZ Werving:
Volledigheid met aandacht voor detail

Psychotherapeut Werving en Selectie

Op zoek naar een vakkundig wervingsbureau die gespecialiseerd is binnen de GGZ wering omdat u al een langere tijd moeite heeft met het invullen van uw vacatures? Omstreeks 2010 bieden wij FBRC GGZ Werving die diensten aan en wijden wij ons toe aan de Psychotherapeut Werving en Selectie. Aan de hand van de huidige personeelstekorten bij alle GGZ organisaties is onze expertise binnen de GGZ en dus werven van Psychotherapeuten zeer belangrijk gebleken. Ons doel van FBRC GGZ Werving is het bewerkstelligen van aangename en solide werkrelaties worden tussen Psychotherapeut en werkgever zodat alle hulpbehoevende cliënten zo goed mogelijk geholpen kunnen worden en de innovatie en de ontwikkeling binnen de GGZ niet bevriest. Dit doen wij door een nauwkeurige koppeling te maken tussen Psychotherapeut, functie en werkgever, die zich kunnen inleven in dezelfde opvattingen, standaarden en kernwaarden. Ons blijvend groeiende netwerk van psychologen helpt ons om de passende Psychotherapeut voor u en uw collegae te vinden.

GGZ Werving en Selectie met psychologische benadering

Wat ons boven alles assisteert met de werving en selectie van onder andere Psychotherapeuten zijn onze recruitment consultants; ze hebben de opleiding psychologie genoten en ook veel geoefendheid in de GGZ werving. Hoe belangrijk onze geoefendheid is blijkt uit een onderzoek van het NOA aangezien zeker 72% van het GGZ personeel er aan toe is om van functie te wisselen, maar die realiseert dit zelf niet; daartegenover staat enkel 8,9% dat graag aan een nieuwe functie wilt beginnen en jaagt daar ook actief naar. Doordat onze recruitment consultants hier scherp op letten, zijn ze extra adequaat om deze latente behoefte bij een Psychotherapeut in het vizier te krijgen en aan hem of haar duidelijk te maken.

Werving GGZ Personeel zonder onaangename verrassingen

Als voor de beschikbare functie door de Psychotherapeut interesse wordt getoond en ook volgens ons goed bij de organisatie in kwestie past, dan stellen wij de Psychotherapeut, in combinatie met het CV en een motivatiedocument, aan u en uw collegae voor. Zijn wij het gezamenlijk eens over de Psychotherapeut en wilt u de Psychotherapeut uitnodigen voor een eerste gesprek? Dan wordt de Psychotherapeut eerst voor dat gesprek bij FBRC GGZ Werving geïnviteerd voor een gedetailleerd gesprek en het invullen van een carrière waarden assessment met een kop koffie. Daarop bundelen wij dit tot één geheel en voegen het volgende toe: het gehele loopbaan traject van de Psychotherapeut tot nu toe en het motivatie document. Met dit dossier en deze inzichtelijke, duidelijke en strakke manier van werken verzorgen wij bij FBRC GGZ Werving u en uw collegae de meest optimale situatie om te beslissen of de Psychotherapeut geschikt is.