Gespecialiseerde GGZ Recruitment

Gespecialiseerde GGZ Recruitment volgens FBRC GGZ Werving:
Volledigheid met aandacht voor detail

“Gespecialiseerde
GGZ Werving is een ervaren bureau voor gespecialiseerde GGZ Recruitment. Sinds 2010 hebben wij ons volledig gericht op de werving en selectie van personeel binnen de GGZ. De combinatie van jarenlange ervaring en ons sterke netwerk binnen het gehele spectrum van de GGZ heeft al tot vele successen geleid. Wij bemiddelen in onder andere GZ-psychologen, Klinisch Psychologen, Psychiaters, Psychotherapeuten, Orthopedagoog Generalisten, Basispsychologen, Systeembehandelaars, Hoofdbehandelaars en Regiebehandelaars. Al onze vacatures, vindt u hier. Voor functies binnen de GGZ vormt GGZ Werving de perfecte match!

Onze werkwijze

Wat ons onderscheidt van een andere gespecialiseerde GGZ Recruiter, is dat we alleen aan de slag als we een daadwerkelijke opdracht en toestemming hebben, vanuit zowel psycholoog of specialist als organisatie. Geen loze beloften dus, maar heldere afspraken over de functie die wij gaan invullen. Daarbij gaan we vertrouwelijk om met gegevens en informatie.

Ons uitgangspunt is een tevreden samenwerking tussen alle partijen. Daaraan geven wij bij GGZ Werving graag invulling op een sympathieke, gastvrije, oprechte, dienst­verlenende en laagdrempelige manier.

Gespecialiseerde GGZ Recruiter sinds 2010

Bij GGZ Werving streven we naar een langdurige werkrelatie. Daarom zijn we in het bijzonder geïnteresseerd in de motieven en beweegredenen van zowel de organisatie als de specialist. We maken dan ook veel werk van het leren begrijpen van beide partijen. Zo zetten we gespecialiseerde Recruiters in, die zelf doorgaans ook psychologie gestudeerd hebben. Zij hebben dan ook veel binding en affiniteit met de gezondheidszorgsector. Daarnaast hanteren wij het beproefde Carrière Waarden Assessment. Hiermee analyseren we de persoonlijke drijfveren van de kandidaat en de aansluiting daarvan op onder andere de werkomgeving. Op die manier bepalen we of de werknemer en de werkgever bij elkaar kunnen passen.