Beste Recruiter GGZ

Beste Recruiter GGZ volgens FBRC GGZ Werving:
Volledigheid met aandacht voor detail

“BesteFBRC GGZ Werving (hierna te noemen: GGZ Werving) is gespecialiseerd in Beste Recruiter GGZ. We hebben verscheidene vacatures ingevuld, van basis-psycholoog tot psychiater, dus we weten wat er vereist is voor een specifieke functie. Voor de subjectieve overeenkomst, of iemand past binnen het bedrijf, hebben we afgestudeerde psychologen in dienst die goede oordelen kunnen maken. Wij bestaan sinds 2010 voor de objectieve, kwalitatieve match en hebben als bedrijf bijna 10 jaar gespecialiseerde ervaring in GGZ werving.

Als we constateren dat de kandidaat de functie misschien zou kunnen vervullen, analyseren we ook of de kandidaat wel matcht bij de organisatie. Wij vinden dat het een kwalitatieve samenkomst moet zijn met een prettig voortbestaan, dit doe je door samen een zo aangenaam mogelijke connectie op te bouwen. Wij gaan sinds 2010 verder dan de andere werving & selectie bureaus binnen de Gezondheidszorg en specialistische Gezondheidszorg, zij houden zich enkel bezig met het koppelen van de geschikte kandidaat aan een functie door uitsluitend te kijken naar de functievereisten en de vaardigheden van de kandidaat.

Werving met psychologische vaardigheden

Wij onderscheiden ons doordat we de verborgen behoefte bij werkzoekenden herkennen en daarnaast doen inzien dat een andere baan voordelig voor ze is. Hoe significant dit is kunnen we zien aan de hand van het onderzoek van NOA. Maar 8,9% van de werkzoekenden geven aan daadwerkelijk zoekende te zijn. Daartegenover staat de groep van werkzoekenden die hun behoefte verborgen houden, dat percentage is rond de 72%. Onze psychologische achtergrond is relevant bij deze groep.

Beste Recruiter GGZ zonder verrassingen

U gaat voorbereid na ons traject het gesprek aan en u kunt direct het diepe in gaan met de kandidaat, wanneer we een eerste indruk construeren. Dit doen we bij interesse van de kant van de kandidaat aan de hand van motivatiedocumenten, CV’s en functieprofielen. Als de kandidaat door u voor een eerste gesprek wordt uitgenodigd dan komt onder andere het werkverleden en arbeidsvoorwaarden aan bod door een persoonlijk diepte tweegesprek en carrière assessment die wij afnemen.

Gespecialiseerd tot Beste Recruiter GGZ

De ideale werknemer is in ons altijd groeiende netwerk van connecties te vinden. Die is opgebouwd dankzij onze kundigheid, werkervaring, werkstijl en passie voor het werven. Hiermee onderscheiden wij ons binnen de GGZ Werving en daarnaast hebben we een gedreven team van psycholoog-wervers opgebouwd.