Beste GGZ Werving & Selectie

Beste GGZ Werving & Selectie volgens FBRC GGZ Werving:
Volledigheid met aandacht voor detail

“Beste
FBRC GGZ Werving (hierna te noemen: GGZ Werving) is gespecialiseerd in Beste GGZ Werving & Selectie. Sedert 2010 zijn wij werkzaam binnen de GGZ en specialistische GGZ door het rekruteren van hechte werkrelaties, door overeenkomsten te sluiten tussen GGZ organisatie en kandidaat. Wij zijn positief afwijkend van andere bureau’s door uitsluitend te rekruteren met psychologen wat tot succes heeft geleid binnen de GGZ.

Werving met psychologische vaardigheden

Allereerst onze afkomst en motivatie die zich vertaalt naar het zien van de verborgen behoefte bij werkzoekenden. Wij onderscheiden ons doordat we de verborgen behoefte onthullen en voelen daarnaast aan wat kandidaat én u samen willen bereiken binnen het rekruteringstraject. De studie van NOA is hier van belang, namelijk: ze vonden dat 72% van de werkzoekenden latent is en maakt dit dus niet duidelijk. Daartegenover, 8,9% van het werkzoekende GGZ personeel maakt de behoefte voor een baan wel openbaar.

Gespecialiseerd in beste GGZ Werving & Selectie

Door onze specialisatie, werkhouding, benaderingswijze en inspanningen van ons bedrijf onderscheiden wij ons binnen de GGZ Werving en hebben we een actief en uitdijend professioneel netwerk van professionals binnen de GGZ. Onze aanwinst voor uw bedrijf: duurzame werkrelaties en kwaliteit voor de betrokken partijen binnen het recruitingsproces. Voor het maken van deze aanwinst helpen wij met afspraken maken tussen personeel en werkgever. Onze psychologische opleiding assisteert hierbij.

Voor een duurzame tussen kandidaat en organisatie en voor een gewenste werkrelatie is het relevant dat kandidaat en organisatie goed overeenkomen. Wij werken daarom uitsluitend met onze methode van FBRC GGZ Werving: GGZ Recruitment. De methode bestaat uit diverse richtlijnen die wij hanteren. We beoordelen de gewenste vacature en de kandidaat en maken een oordeel. Dan bellen we u en stellen we de kandidaat voor.

Beste GGZ Werving & Selectie zonder verrassingen

Afsluitend is het important om te benadrukken dat wij een plenaire werkstijl gebruiken. De wensen van de kandidaat in kwestie worden meegenomen door middel van motivatiedocumenten, CV’s en functieprofielen. De kandidaat wordt bij uw organisatie geïntroduceerd en de documenten assisteren hierbij. Wanneer u wilt doorgaan met de beoogde kandidaat dan gaan we door met een face-to-face diepte interview en een carrière assessment. Hiermee wordt het werkverleden van de kandidaat gedocumenteerd. Dan construeren wij een overzicht van onder andere de arbeidsvoorwaarden en maken een referentiecheck. Deze benodigde informatie ontvangt u zodat u tijdens het sollicitatietraject niet voor verrassingen komt te staan.