Beste GGZ Werving en Selectiebureau

Beste GGZ Werving en Selectiebureau volgens FBRC GGZ Werving:
Volledigheid met aandacht voor detail

“BesteFBRC GGZ Werving (hierna te noemen: GGZ Werving) is gespecialiseerd als Beste GGZ Werving en Selectiebureau. Sedert onze oprichting in 2010 zijn wij actief binnen de Gezondheidszorg en specialistische Gezondheidszorg door het rekruteren van werkrelaties. Dit doen we door overeenkomsten te sluiten tussen GGZ organisaties en kandidaten. We zijn positief afwijkend ten opzichte van andere bureau’s door te rekruteren met psychologen wat tot succes heeft geleid binnen de GGZ.

Beste GGZ Werving en Selectiebureau zonder verrassingen

Allereerst is het belangrijk om te benadrukken dat wij een strakke werkstijl aanhouden. De wensen van de kandidaat worden meegenomen in de vorm van motivatiedocumenten, CV’s en functieprofielen. De kandidaat wordt bij uw establishment voorgesteld en de documenten assisteren hierbij. Wanneer u de beoogde kandidaat wilt ontmoeten dan gaan we door met een face-to-face diepte interview en een carrière assessment, zodat u daarna de kandidaat kunt ontmoeten. Hier wordt het werkverleden, arbeidsvoorwaarden en referentiecheck van de kandidaat gedocumenteerd. Deze informatie ontvangt u zodat tijdens het sollicitatietraject u niet voor verrassingen komt te staan.

Werving met psychologische vaardigheden

Dan onze psychologische afkomst en professionele drijfveer die zich vertaalt naar het zien van de verborgen behoefte bij werkzoekenden. Wij onderscheiden ons doordat we de verborgen behoefte onthullen. NOA heeft daarbij onderzocht dat de behoefte onder werkzoekenden voor 72% latent is en daartegenover 8,9% van de werkzoekenden wel overt zoeken.

Gespecialiseerd tot het Beste GGZ Werving en Selectiebureau

Door onze expertise, werkhouding, benaderingswijze en inzet van ons bedrijf onderscheiden wij ons binnen de GGZ Werving en hebben we een enthousiast team en uitdijend professioneel netwerk van professionals binnen de GGZ. Onze verrijking voor uw bedrijf: duurzame werkrelaties en een kwalitatief gevolg voor de betrokken partijen binnen het recruitingsproces. Deze aanwinst realiseren wij met goede afspraken maken tussen personeel en werkgever. Onze psychologische opleiding is hier essentieel bij.

Afsluitend is het voor een gewenste duurzame werkrelatie tussen kandidaat en organisatie het imperatief dat kandidaat en organisatie goed overeenkomen. Wij werken daarom met onze methode van FBRC GGZ Werving: GGZ Recruitment. De methode bestaat uit een diverse werkstijl die wij altijd hanteren. Hieronder valt het kritisch beoordelen van de kandidaat en de koppeling van de gewenste vacature. Dan wordt u door ons gecontacteerd en stellen we de kandidaat bij u voor.