Basis GGZ Werving en Selectie

Basis GGZ Werving en Selectie volgens FBRC GGZ Werving:
Volledigheid met aandacht voor detail

“Basis
FBRC GGZ Werving (hierna te noemen: GGZ Werving) is gespecialiseerd in Basis GGZ Werving en Selectie. Vanaf 2010 zijn we proactief te werk gegaan binnen de recruitment en het benaderen van professionals binnen de basis GGZ en de specialistische GGZ. Onze brede expertise binnen de GGZ en het sterke netwerk binnen het gehele spectrum hebben geleid tot vele succesverhalen.

Bedreven in Basis GGZ Werving

De werkwijze van FBRC GGZ Werving bestaat uit twee stappen. Allereerst moet de kandidaat goed geschikt zijn voor de functie. Daarna is het belangrijk dat de kandidaat een goed klikt met de werkgever, want dat is de fundering van een fijne en solide werkrelatie.

Door onze ervaring van bijna 10 jaar binnen de gezondheidszorg sector leveren we voor alle partijen positieve uitkomsten. Door onze ervaring heeft FBRC GGZ Werving zich expert gemaakt binnen de GGZ Werving. Dankzij onze ervaring hebben we een groot en nog steeds groeiend netwerk van deskundigen binnen de basis GGZ als resultaat.

Recruitment met psychologische diepgang

Voordat onze werknemers kunnen beoordelen over de match zal de kandidaat logischerwijs eerst gevonden moeten worden en daaropvolgend worden de kandidaten gevraagd of ze een verandering van functie zien zitten. Het is belangrijk om kenbaar te maken dat, dankzij een nieuwe studie van het NOA, 72% van het basis GGZ personeel graag een nieuwe uitdaging wil zonder dit openbaar te maken. Daarnaast is 8,9% van het basis GGZ personeel daadwerkelijk op zoek. Onze werknemers zijn als professionals gespitst om dit te herkennen en bij de potentiële kandidaten dit aan te kaarten.

GGZ Werving en Selectie met aangename zekerheden

FBRC GGZ Werving zal u in de best mogelijke positie manoeuvreren om vast te stellen of de kandidaat bij u en uw bedrijf in de basis GGZ zal passen. Als het blijkt dat de kandidaat dan ook past binnen uw bedrijf dan wordt aan de hand van een CV en motivatie de kandidaat in de volgende fase bij u voorgesteld. Zijn we het allemaal eens over de geschiktheid van de de kandidaat en wilt u hem of haar uitnodigen voor een vervolg? Dan wordt de kandidaat bij ons uitgenodigd voor het carrière waarden assessment en een diepte twee gesprek. Wij houden over dit alles een uitgebreid document bij over niet alleen wat de kandidaat motiveert maar ook over het gehele loopbaantraject van de kandidaat.